ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก แอน (เอกคณิตศาสตร์ ปี 4) ann Nz ka

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม


ประวัติส่วนตัว

ก็โอนะ
ชื่อ นางสาวพฤษพร แยบภายคำ (แอน)
ค.บ.4คณิตศาสตร์
ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่ 34 หมู่ 2 ตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  45160
คติประจำใจ  ความพยายามอยู่ ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น